At4g11650: ATOSM34 (osmotin 34)

osmotin-like protein